دوربین وایرلس وای فای مدل ثابت

دوربین مداربسته وایرلس وای فای ثابت (فضای داخلی)

دوربین وایرلس وای فای مدل گردان

دوربین مداربسته وایرلس وای فای گردان (فضای داخلی)

دوربین وایرلس وای فای گردان فضای خارجی

دوربین مداربسته وایرلس وای فای گردان PTZ 

(فضای باز)

دوربین وای فای وایرلس فضای خارجی

دوربین مداربسته وایرلس وای فای ثابت(فضای باز)